Til alle billetkøbere ved Hede Rytmer Esbjerg

Vi må desværre meddele at Hede Rytmer Esbjerg den 7 & 8 september 2018 ikke kan realiseres.

Konsekvenserne efter festivalen i Randers, som druknede i regn, har været omfattende. Selv om arrangementerne afholdes af to forskellige foreninger har følgerne af Randers sat tingene i stå i en grad så det ikke længere er muligt rette op på. Vi må derfor nu konstatere at tiden er løbet fra os ift. at sikre en gennemførelse af arrangementet i Esbjerg i 2018.

Som udgangspunkt overstiger de økonomisk krav som vil følge ved en aflysning de økonomiske midler som er til rådighed, hvorfor vi ikke vil være i stand til at honorere alle som har et tilgodehavende. Vi arbejder på en mulig flytning af arrangementet, så de som har købt billet kan få deres koncertoplevelse. Vi ved at det er en utraditionel løsning men alternativet vil være en frivillig konkurs, hvorfor en evt. flytning til samme weekend 2019 måske vil være det mindste af to onder. Vi føler at vi bør undersøge alle muligheder før arrangementet aflyses endegyldigt i respekt for dem som risikerer at miste deres tilgodehavender.

Vi ved at det er frustrerende - vi beklager situationen dybt og undskylder til alle dem vi har skuffet.

Alle yderligere henvendelser skal ske til Esbjerg@hederytmer.dk