Billetsalg Esbjerg 2018

Partoutbillet

540,- + gebyrer*
 • 2 hede dage
 • Spar 40%
 • Spar 360,-
 • Adgang begge dage
 • Ungebillet: 399,-

Lørdag

490,- + gebyrer*
 • Dagsbillet
 • Spar 30%
 • Spar 210,-
 • Adgang 8. september
 • Ungebillet: 299,-

Fredag

210,- + gebyrer*
 • Dagsbillet
 • Spar 30%
 • Spar 90,-
 • Adgang 7. september
 • Ungebillet: 149,-

 

* Se handelsbetingelser og ordensreglement nederst på siden.

 

Program 2018

 

Vi byder alle i Esbjerg og omegn velkommen til Esbjergs nye lokale festival.
I samarbejde med stærke lokale aktører inden for kultur- og idrætslivet i Esbjerg vil vi berige Esbjerg med årets Hedeste Festival, den 7. & 8. september i Vognsbølparken.

 
Gebyrerne består af et billetgebyr og et sikkerhedsgebyr.
Sikkerhedsgebyr: Der er et generelt trusselsbillede i Danmark og der stilles generelt højere krav til publikums sikkerhed ved offentlige arrangementer. Sikkerheden omfatter alt fra terrorberedskab til en kortlægning af den generelle risikoanalyse og sikkerhedsvurdering. Hede Rytmer har i samarbejde med leverandøren af sikkerhed til vores events samt ekstern rådgivning, besluttet at allokere et gebyr pr. solgt billet, så det er transparent for kunden hvad det ekstra gebyr går til. Sikkerhedsmanualer udarbejdes i nært samarbejde med myndigheder som Politi, Brand & Redning og PET og der oprettes KST til en fælles operativ ledelsesplatform for indsatsledelsen på festivalpladsen.

Alle spørgsmål vedr. billetter bedes rettes til Billetsalg.dk
Hvis du har spørgsmål så kontakt dem i god tid. I ugerne op til event er der ofte ekstraordinær travlhed.

Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22

Adgangsbestemmelser:
18+år = Voksen
7-17 år = Ungebillet
0-6 år = Gratis

Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år på koncertdatoen skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes!
Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.

Hvis du bliver snydt fordi du ikke handler via de officielle kanaler og er billetten scannet når du ankommer, kan vi ikke hjælpe dig, hverken med indgang eller penge retur.

Du må ikke uden Hede Rytmers skriftlige accept benytte billetter i konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser, ej heller videreformidler billetter med fortjeneste.

Handicap billetter (inkl. én hjælper):
Handicap billetter købes i forsalg senest 2 uger før festivalen og giver adgang for dig og én hjælper.
Har du brug for en ekstra hjælper kan du altid købe en extra billet ved indgangen til fuld pris også selv om der er udsolgt. Det er dog altid billigere at købe den extra billet i forsalg. Der forlanges forevisning af hjælperkort ved indgangen (alle hjælpere).

Billetter kan købes online frem til den pågældende koncertdag kl. 10.00, herefter henvises til billetsalg ved indgangen.
- Partout- og fredagsbillet sælges online frem til fredag den 7. september kl. 10.00
- Lørdagsbillet sælges online frem til lørdag den 8. september kl. 10.00
Der tages forbehold for udsolgte billettyper (se HedeRytmer.dk for billetstatus).

Online kampagneperioderne er som følger (med forbehold for udsolgte billettyper):
Early-bird 1: Julekampagne fra onsdag den 22. november til og med tirsdag den 26. december, 2017
Early-bird 2: Nytårskampagne oplyses onsdag den 27. december i dagspressen, på HedeRytmer.dk

Walk Up / Priser ved indgangen (med forbehold for udsolgte billettyper):
Voksen: Fredag 300kr, lørdag 700kr, Partout (2 dage) 900kr
Ungebillet: Fredag 200kr, lørdag 350kr, Partout (2 dage) 500kr

Prisgaranti:
Vi har valgt at tilgodese de kunder, der køber billetter tidligt. Derfor garanterer vi at billetterne aldrig bliver billigere end det aktuelle købstidspunkt. Så vil du købe billigt må du handle tidligt, ens vilkår for alle. Af samme årsag ydes der ikke grupperabatter på koncertbilletterne, også her gælder køb tidligt = køb billigt.

 

Handels- og leveringsbetingelser for Hede Rytmer 2018

Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber billetter til Hede Rytmer.
Ændringer i programmet medfører ikke hel eller delvis refusion af købesummen.
Billetter refunderes kun såfremt hele arrangementet aflyses.
Ved aflysning af et arrangement, refunderes det opkrævede kreditkortgebyr samt billetgebyrer ikke.
Du er velkommen til at overdrage dine billetter til andre, men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt, at overdrage adgangsgivende billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste.
Såfremt Hede Rytmer blive opmærksom på, at billetter er videreformidlet i strid med lovgivningen, vil vi annullere sådanne billetter uden refusion af billetprisen.
Opstår der tvivl om, hvem der kan benytte en adgangsgivende billet, vi det være afgørende hvem der har købt billetten via det officielle billetsalg på HedeRytmer.dk/Billetsalg.dk Hede Rytmer billetter samt evt. merchandise ikke må benyttes med videresalg med profit, konkurrencer, præmier eller lignende. Det er derfor ikke tilladt uden specifik aftale og forudgående skriftlig tilladelse fra Hede Rytmer at udlodde købte billetter eller partner/sponsorbilletter til konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser.
Hede Rytmer tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl.
Hede Rytmer fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold, myndighedsrestriktioner, ændret lovgivning, terrortrusler, brand samt anden uforudset skade på varelager mv.
Ud over de generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver Hede Rytmer sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb, og byretten i foreningens hjemsted anses som værneting.

 

 

 

Ordensreglement

Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år har kun adgang ifølge med voksen.
Der forlanges billede ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet
Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og barkort/klippekort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).
Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler og der ydes ikke refusion af billet.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.
Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.
Polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.
Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.
Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.
Der opstilles oversigtskort flere steder på Festivalpladsen.
Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.
Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).

 

 

Kontakt Hede Rytmer

Alle spørgsmål vedr. billetter rettes til Billetsalg.dk
Hvis du har spørgsmål så kontakt Billetsalg.dk i god tid. I ugerne op til event er der ofte ekstraordinær travlhed.
Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22

Arrangør:
Esbjerg Musik og Kultur Events
Tlf. 60 17 08 40 (man – fre kl. 10-15)
Kontakt@hederytmer.dk

For information om samarbejdsmuligheder, sponsorater og firmaevents
Oliver Zähringer
oliver@hederytmer.dk