Program 2018

 • Thomas Helmig

 • Magtens Korridorer

 • The Minds of 99

 • Carpark North

 • Aqua

 • Michael Falch

 • Karl William

 • Martin Jensen

 • Queen Machine

 • Shaka Loveless

 • Best of Bowie

 • Die Herren

 • Almost AC/DC

 • Bryan Adams Tribute

Billetsalg Silkeborg 2018

Rekord forsalg!
Forsalget har slået alle rekorder og vi forventer udsolgt igen i 2018.
Billetstatus pr. 22. januar herunder.

Partoutbillet

950,- + gebyrer*
 • 3 hede dage
 • Spar 250,-
 • færre end 500 tilbage
 • Adgang alle dage
 • Ungebillet: 600,-

Fredag

625,- + gebyrer*
 • Dagsbillet
 • Spar 50,-
 • færre end 600 tilbage
 • Adgang 25. maj
 • Ungebillet: 350,-

Lørdag

675,- + gebyrer*
 • Dagsbillet
 • Spar 75,-
 • færre end 600 tilbage
 • Adgang 26. maj
 • Ungebillet: 400,-

Torsdag

210,- + gebyrer*
 • Tribute Night
 • 40% rabat spar 140
 •  
 • Adgang 24. maj
 • Ungebillet: 175,-

Festivalpakke

1375,- + gebyrer*
 • Partout + Barkort 500kr
 • Spar 325,-
 • færre end 200 tilbage
 • Adgang alle dage
 • Kun som voksenbillet

 

* Gebyrerne består fra 2018 udover billetgebyret (30kr) af et sikkerhedsgebyr (20kr).
Sikkerhedsgebyr: Der er et generelt trusselsbillede i Danmark og der stilles generelt højere krav til publikums sikkerhed ved offentlige arrangementer. Sikkerheden omfatter alt fra terrorberedskab til en kortlægning af den generelle risikoanalyse og sikkerhedsvurdering. Hede Rytmer har i samarbejde med leverandøren af sikkerhed til vores events samt ekstern rådgivning, besluttet at allokere et gebyr pr. solgt billet, så det er transparent for kunden hvad det ekstra gebyr går til. Sikkerhedsmanualer udarbejdes i nært samarbejde med myndigheder som Politi, Brand & Redning og PET og der oprettes KST til en fælles operativ ledelsesplatform for indsatsledelsen på festivalpladsen.

 

 

 

 

Læs adgangsbestemmelserne her

 

18+år    Voksen
7-17 år   Ungebillet
0-6 år    Gratis


Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år den 24. maj 2018 skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes
Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.
Hvis du bliver snydt fordi du ikke handler via de officielle kanaler og er billetten scannet når du ankommer, kan vi ikke hjælpe dig, hverken med indgang eller penge retur.
Du må ikke uden SMKE/Hede Rytmers skriftlige accept benytte billetter i konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser, ej heller videreformidler billetter med fortjeneste.
Læs de fulde handelsbetingelser samt ordensreglement længere nede på siden.

Online kampagneperioderne er som følger (med forbeholdt for udsolgte billettyper)
Early-bird 1: Julekampagne fra onsdag den 23. november til og med tirsdag den 26. december, 2017
Early-bird 2: Nytårskampagne fra onsdag den 27. december, 2017 til og med mandag den 8. januar, 2018
Medium-bird: Fra tirsdag den 9 januar, 2018 til og med mandag den 7. maj, 2018
Late-bird: Fra tirsdag den 8 maj til festivalstart (onlinesalget lukker den pågældende dag kl. 12.00, herefter købes ved indgangen)

Priser ved indgangen (med forbehold for udsolgte billettyper):
Voksen: Torsdag 350kr, fredag 675kr, lørdag 750kr, Partout (alle 3 dage) 1.200kr
Ungebillet: Torsdag 350kr, fredag 400kr, lørdag 450kr, Partout (alle 3 dage) 700kr

Prisgaranti:
Vi har valgt at tilgodese de kunder, der køber billetter tidligt. Derfor garanterer vi at billetterne aldrig bliver billigere end det aktuelle købstidspunkt. Så vil du købe billigt må du handle tidligt, ens vilkår for alle.
Af samme årsag ydes der ikke grupperabatter på koncertbilletterne, også her gælder køb tidligt = køb billigt.
Til gengæld vil vi gerne understøtte sociale aktiviteter for virksomheder og grupper på minimum 20 personer med tilbud på VIP arrangementerne. Kontakt os for tilbud vedr. VIP og spisearrangementer.

Handicap billetter (inkl. én hjælper)
Handicap billetter købes i forsalg senest 2 uger før festivalen og giver adgang for dig og én hjælper.
Har du brug for en ekstra hjælper kan du altid købe en extra billet ved indgangen til fuld pris også selv om der er udsolgt. Det er dog altid billigere at købe den extra billet i forsalg.
Der forlanges forevisning af hjælperkort ved indgangen (alle hjælpere).
Der er handicap Parkering, handicap rampe og handicap toilet på pladsen (se oversigtskortet) – kontakt festivalledelsen senest 2 uger før festivalen for udstedelse af Handicap P kort

 

Handels- og leveringsbetingelser for Hede Rytmer 2018
Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber billetter til Hede Rytmer.
Ændringer i programmet medfører ikke hel eller delvis refusion af købesummen.
Billetter refunderes kun såfremt hele arrangementet aflyses.
Ved aflysning af et arrangement, refunderes det opkrævede kreditkortgebyr samt billetgebyrer ikke
Du er velkommen til at overdrage dine billetter til andre, men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt, at overdrage adgangsgivende billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste.
Såfremt SMKE/Hede Rytmer blive opmærksom på, at billetter er videreformidlet i strid med lovgivningen, vil vi annullere sådanne billetter uden refusion af billetprisen.
Opstår der tvivl om, hvem der kan benytte en adgangsgivende billet, vi det være afgørende hvem der har købt billetten via det officielle billetsalg på HedeRytmer.dk/Billetsalg.dk
Hede Rytmer billetter samt evt. merchandise ikke må benyttes med videresalg med profit, konkurrencer, præmier eller lignende. Det er derfor ikke tilladt uden specifik aftale og forudgående skriftlig tilladelse fra SMKE/Hede Rytmer at udlodde købte billetter eller partner/sponsorbilletter til konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser.
SMKE/Hede Rytmer tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl.
SMKE/Hede Rytmer fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold, myndighedsrestriktioner, ændret lovgivning, terrortrusler, brand samt anden uforudset skade på varelager mv.
Ud over de generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver SMKE/Hede Rytmer sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb, og byretten i Silkeborg anses som værneting.

 

Ordensreglement
Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år har kun adgang ifølge med voksen.
Der forlanges billede ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet
Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og klippekort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).
Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler og der ydes ikke refusion af billet.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.
Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet
Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.
Polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.
Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.
Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.
Der opstilles oversigtskort flere steder på Festivalpladsen.
Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.
Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).

Kontakt Hede Rytmer

Alle spørgsmål vedr. billetter rettes til Billetsalg.dk
Hvis du har spørgsmål så kontakt dem i god tid. I ugerne op til event er der ofte ekstraordinær travlhed.

Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22

Billetter kan købes online frem til den pågældende koncertdag kl. 12.00, herefter henvises til billetsalg ved indgangen.
- Torsdagsbillet sælges online frem til torsdag den 24. maj kl. 12.00
- Partout, Festivalpakke og fredagsbillet sælges online frem til fredag den 25. maj kl. 12.00
- Lørdagsbillet sælges online frem til lørdag den 26. maj kl. 12.00
Der tages forbehold for udsolgte billettyper (se HedeRytmer.dk for billets status).
For information om Samarbejdsmuligheder, Sponsorater og Firmaevents

kontakt venligst
Oliver Zähringer
oliver@hederytmer.dk

Kontor adresse:
Silkeborg Musik & Kultur Events
c/o Classique Fiskerestaurant
Hovedgårdsvej 5
8600 Silkeborg
Tlf. 60 17 08 40 (man – fre kl. 10-15)

Foreningens registrerings adresse:
Silkeborg Musik & Kultur Events
c/o Zähringer
Gøteborgvej 34
8600 Silkeborg
Cvr 34 77 45 28
Frivillige og medhjælper koordinering:
Birgitte Nørgaard
birgitte@hederytmer.dk

Knud Christensen (Barpersonale)
knud@hederytmer.dk

Hede Rytmer pladsansvarlig:
MH Byg
Mikkel Halkier
Tlf.: 31 13 54 11
info@mhbyg.com

Leverandør af teknisk løsning / pladsetablering:
Zaimo Aps
Thomas Hansen
Tlf.: 31 33 31 60
thomaspeterhansen@gmail.com

Stagemaneger: Scene, Lyd og lys:
Tarek A Nielsen
Tlf.: 21 73 24 32
madfamily@me.com