• slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg8
 • slidebg6
 • slidebg4
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg9
 • slidebg7
 • slidebg1
 • slidebg5
 • slidebg3

Det fulde musikprogram til:

HEDE RYTMER SILKEBORG 2019
30. + 31. maj & 1. Juni

Billetsalg Silkeborg 2019

  ÅRETS HEDESTE JULEGAVE
(Kampagnepris – køb billet nu og spar op til 600kr)

Partoutbillet

945,- + gebyrer*
 • 30., 31. maj & 1 juni
 • SPAR 500KR
 • Ung-billet (7-17 år) 645kr + gebyr

Festivalpakke

1.345,- + gebyrer*
 • Partout + barkort værdi 500kr
 • SPAR 600KR
 • Sælges ikke som ung-billet

Lørdag

645,- + gebyrer*
 • 1. juni
 • SPAR 150KR
 • Ung-billet (7-17 år) 395kr + gebyr

Fredag

645,- + gebyrer*
 • 31. maj
 • SPAR 150KR
 • Ung-billet (7-17 år) 395kr + gebyr

Torsdag

150,- + gebyrer*
 • 30. maj
 • 50% RABAT
 • Ung-billet (7-17 år) 100kr + gebyr

 

 

 

 

Adgangsbestemmelser

 

18+år    Voksen
7-17 år   Ungebillet
0-6 år    Gratis


Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år den 30. maj 2019 skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.
Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.
Hvis du bliver snydt fordi du ikke handler via de officielle kanaler og er billetten scannet når du ankommer, kan vi ikke hjælpe dig, hverken med indgang eller penge retur.
Du må ikke uden SMKE/Hede Rytmers skriftlige accept benytte billetter i konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser, ej heller videreformidler billetter med fortjeneste.
Læs de fulde handelsbetingelser samt ordensreglement længere nede på siden.

Handicap billetter (inkl. én hjælper)
Handicap billetter købes i forsalg senest 2 uger før festivalen og giver adgang for dig og én hjælper.
Har du brug for en ekstra hjælper kan du altid købe en extra billet ved indgangen til fuld pris også selv om der er udsolgt. Det er dog altid billigere at købe den extra billet i forsalg.
Der forlanges forevisning af hjælperkort ved indgangen (alle hjælpere).
Der er handicap Parkering, handicap rampe og handicap toilet på pladsen (se oversigtskortet) – kontakt festivalledelsen senest 2 uger før festivalen for udstedelse af Handicap P kort

 

Handels- og leveringsbetingelser for Hede Rytmer 2019
Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber billetter til Hede Rytmer.
Ændringer i programmet medfører ikke hel eller delvis refusion af købesummen.
Billetter refunderes kun såfremt hele arrangementet aflyses.
Ved aflysning af et arrangement, refunderes det opkrævede kreditkortgebyr samt billetgebyrer ikke.

Prisgaranti:
Vi har valgt at tilgodese de kunder, der køber billetter tidligt. Derfor garanterer vi at billetterne aldrig bliver billigere end det aktuelle købstidspunkt. Så vil du købe billigt må du handle tidligt.
Af samme årsag ydes der ikke grupperabatter på koncertbilletterne, også her gælder køb tidligt = køb billigt.
Til gengæld vil vi gerne understøtte sociale aktiviteter for virksomheder og grupper på minimum 20 personer med tilbud på VIP arrangementer. Kontakt os for tilbud vedr. VIP og spisearrangementer.

Overdragelse og videresalg af billetter
Du er velkommen til at overdrage dine billetter til andre, men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt, at overdrage adgangsgivende billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste.
Såfremt SMKE/Hede Rytmer blive opmærksom på, at billetter er videreformidlet i strid med lovgivningen, vil vi annullere sådanne billetter uden refusion af billetprisen.
Opstår der tvivl om, hvem der kan benytte en adgangsgivende billet, vi det være afgørende hvem der har købt billetten via det officielle billetsalg på HedeRytmer.dk/Billetsalg.dk
Hede Rytmer billetter samt evt. merchandise ikke må benyttes med videresalg med profit, konkurrencer, præmier eller lignende. Det er derfor ikke tilladt uden specifik aftale og forudgående skriftlig tilladelse fra SMKE/Hede Rytmer at udlodde købte billetter eller partner/sponsorbilletter til konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser.

SMKE/Hede Rytmer tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl.
SMKE/Hede Rytmer fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold, myndighedsrestriktioner, ændret lovgivning, terrortrusler, brand samt anden uforudset skade på varelager mv.
Ud over de generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver SMKE/Hede Rytmer sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af aflysning af et arrangement, ændring af program samt andre ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb, og byretten i Silkeborg anses som værneting.

 

Ordensreglement
Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år har kun adgang ifølge med voksen.
Der forlanges billede ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet
Barkort fra tidligere arrangementer kan ikke anvendes. Gyldighed fremgår af kortet.
Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og barkort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).
Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler og der ydes ikke refusion af billet.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
Har du allergier og/eller sygdomme der medfører særlige kosthensyn som ikke kan opfyldes af madleverandører på pladsen, kan særaftaler indgås. Kontakt os i god tid og senest 14 dage før på kontakt@hederytmer.dk for at få en sær-tilladelse.
Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.
Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet
Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.
Barne- og klapvogne, polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.
Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.
Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.
Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ikke velkomne på pladsen og vil blive afvist ved indgangene.
Der opstilles oversigtskort flere steder på Festivalpladsen.
Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.
Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).

Kontakt Hede Rytmer

Alle spørgsmål vedr. billetter rettes til: Billetsalg.dk

Kontakt Billetsalg.dk i god tid, i ugen op til event er der ofte ekstraordinær travlhed.

Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22
Mail: info@billetsalg.dk


Billetter kan købes online frem til den pågældende koncertdag kl. 12.00, herefter henvises til billetsalg ved indgangen.
Der tages forbehold for udsolgte billettyper (se HedeRytmer.dk for billet status).
Arrangør:
Musikforeningen Hede Rytmer Silkeborg
Tværgade 15A, 2. sal
8600 Silkeborg
CVR: 39958716

Parkering
Mejerigårdens Parkering
Bios gård Parkering
Parkeringskælder (Amaliegade/bindslevsplads)

For information om Samarbejdsmuligheder, Sponsorater, VIP Pakker og Firmaevents
kontakt venligst, Oliver Zähringer, oliver@hederytmer.dk
(Alle henvendelser vedr. billetsalg skal rettes til Billetsalg.dk)
(Generelle henvendelser skal rettes til kontakt@hederytmer.dk)
Frivillige og medhjælper koordinering:
Birgitte Nørgaard
birgitte@hederytmer.dk

Knud Christensen (Barpersonale)
knud@hederytmer.dk

Generelle henvendelser:
kontak@hederytmer.dk

Leverandør af teknisk løsning / pladsetablering:
Zaimo Aps
Thomas Hansen
Tlf.: 31 33 31 60
thomaspeterhansen@gmail.com

Stagemaneger: Scene, Lyd og lys:
Tarek A Nielsen
Tlf.: 21 73 24 32
madfamily@me.com