• slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg2
 • slidebg8
 • slidebg6
 • slidebg4
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg8
 • slidebg9
 • slidebg7
 • slidebg1
 • slidebg5
 • slidebg3

Hede Rytmer Silkeborg
28. 29. & 30. Maj 2020

 

NEWS den 7/11:

Alphabeat til Hede Rytmer 2020

Det glæder os at kunne præsentere endnu en af publikums top-3-favoritter når det internationale succesband med rødder i Silkeborg går på scenen til Hede Rytmer 2020.

-----------------------

Vi har lyttet til publikum hvor 3.000 deltog i ”ønske-afstemningen” og kom med bud på deres fem favoritter til festivalen 2020.
QM ”vandt” publikums-afstemning, tre af navnene er i top 5, yderligere to i top 10 og to i top 20.
Flere navne er booket men må af kontraktlige årsager ikke offentliggøres endnu.

Foreløbige navne fredag og lørdag er:

Carpark North
Alphabeat
Magtens Korridorer
Scarlet Pleasure
Rasmus Bjerg som John Mogensen
Johnny Madsen
Queen Machine


Hede Rytmer, 5 år i træk med udsolgt fredag og lørdag - og i 2019 også udsolgt til torsdagens Tribute Night.
Tribute Night giver gensyn til Danmarks bedste Kim larsen tribute-band Peter & De Andre Kopier. Torsdagens program offentliggøres den 19/11.
Der vil som i år være LIVE musik ved ATLAS torsdag imellem koncerterne i teltet på Hede Rytmer torvet.

Vi vil snart præsentere flere publikumsfavoritter både fra den yngre og mere voksne del af deltagerne i afstemningen.
Det fulde 2020-program for alle tre dage offentliggøres senest når vi åbner for salget af dagsbilletter 20. november.

 

 

Få alle nyhederne først via vores nyhedsmail TILMELD DIG HER

 

 

Earlybird tilbud!

 

Partout & Festivalpakke

 

 

Billetsalg 2020

Du kan kun anvende Dankort og Mobile Pay hvor Dankort er det underlæggende kort.
(hvis du har visa/dankort skal du benytte dankort-delen ved betaling)

 

Partoutbillet
 

945,- + gebyrer*
 • SPAR 550kr
   
 • 28, 29 & 30 maj
   
 • Periode 04. - 19. nov
  EARLYBIRD
 • Ung-billet (7-17 år) 645kr + gebyr
   

Festivalpakke
Partout inkl. barkort 500kr

1345,- + gebyrer*
 • SPAR 650kr
   
 • 28, 29 & 30 maj
   
 • Periode 04. - 19. nov
  EARLYBIRD
 • Sælges ikke som ung-billet
   

Lørdag
 

695,- + gebyrer*
 • SPAR 200kr
   
 • 30. maj
   
 • Sælges fra den 20.11.
   
 • Ung-billet (7-17 år) 445kr + gebyr
   
Sælges fra den 20.11.
 

Fredag
 

645,- + gebyrer*
 • SPAR 200kr
   
 • 29. maj
   
 • Sælges fra den 20.11.
   
 • Ung-billet (7-17 år) 395kr + gebyr
   
Sælges fra den 20.11.
 

Torsdag
 

150,- + gebyrer*
 • 50% Rabat
   
 • 28. maj
  Tribute Night
 • Sælges fra den 20.11.
   
 • Ung-billet (7-17 år) 100kr + gebyr
   
Sælges fra den 20.11.
 

Torsdag
Family & Friends.

100,- + gebyrer*
 • 66,66% Rabat
   
 • 28. maj
  Tribute Night
 • Sælges fra den 20.11.
   
 • Family & Friends v. køb af min. 10 stk.
   
Sælges fra den 20.11.
 

 

 

 

 

 

 

Adgangsbestemmelser

 

18+år    Voksen
7-17 år   Ungebillet
0-6 år    Gratis

* Vi anbefaler dog ikke at tage helt små børn med.
Det er jvf ordensreglementet ikke muligt at medbringe klapvogne og barnevogne, og der er ikke mulighed for at parkere disse ved indgangen.


Det er alderen på koncertdatoen, som er gældende.
Er du fyldt 18 år i billettens gyldighedsperiode skal der købes voksenbillet.
Er du under 16 år gives der kun adgang ifølge med voksen/værge.
Der forlanges gyldigt billede-ID (eller kopi af) ved indgangen; pas, kørekort (eller studiekort med vellignende billede sammen med dit sundhedskort).
Det gælder for alle billettyper at man skal kunne dokumentere hvilken billet/armbånd man skal have på, man kan ikke få voksen armbånd medmindre man er fyldt 18.
Alle former for snyd med ID eller omgåelse af handelsbetingelser medfører bortvisning uden mulighed for refusion af billetomkostninger.

Købte billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.

Hvis du bliver snydt fordi du ikke handler via de officielle kanaler og er billetten scannet når du ankommer, kan vi desværre ikke hjælpe dig, hverken med indgang eller penge retur.
Du må ikke uden Hede Rytmers skriftlige accept benytte billetter i konkurrencer med det formål at fremme kommercielle interesser, ej heller videreformidler billetter med fortjeneste.

Læs venligst de fulde handelsbetingelser samt ordensreglement længere nede på siden.

Handicap billetter (inkl. én gratis ledsager) – LÆSES GRUNDIGT – medbring altid en printet billet
Handicap billetter købes i forsalg senest 2 uger før festivalen og giver adgang for dig og én hjælper.
Ved køb af Partout er det vigtigt at der medbringes en printet billet (altså ikke på skærm).
Din ledsager vil få samme type armbånd, som du har købt og skal ikke bestilles.
Ved køb af partout-armbånd er der mulighed for at få ledsagerens partout-armbånd ombyttet til 3 stk. endagsarmbånd, hvis du har skiftende ledsagere. Dette arrangeres ved indgangen. Husk at medbringe den printede billet hver dag. Har du behov for at have mere end én ledsager ad gangen, skal der betales fuld pris for de ekstra ledsagere. Du kan altid købe ekstra billet til ledsagere ved indgangen til fuld pris også selv om der er udsolgt (disse kan ikke udskiftes på selve dagen). Det er dog altid billigere at købe ekstra ledsager-billetter i forsalg. Der forlanges forevisning af ledsagerkort ved indgangen.
Der er handicap rampe og handicap toilet på pladsen (se oversigtskortet).

 

Handels- og leveringsbetingelser for Hede Rytmer
Bemærk, at du ikke har fortrydelsesret, når du køber billetter til Hede Rytmer.
Ændringer i programmet medfører ikke hel eller delvis refusion af købesummen.
De fulde handelebetingelser fremgår nederst.

Prisgaranti, V.I.P.- og Gruppe-køb
Vi har valgt at tilgodese de kunder, der køber billetter tidligt. Derfor garanterer vi at billetterne aldrig bliver billigere end det aktuelle købstidspunkt. Så vil du købe billigt må du handle tidligt.
Af samme årsag ydes der ikke grupperabatter på koncertbilletterne, også her gælder køb tidligt = køb billigt, og billetterne er altid billigst online.
Til gengæld vil vi gerne understøtte sociale aktiviteter for virksomheder og grupper på minimum 20 personer med tilbud på VIP- og spise-arrangementer.
VIP arrangementer og Podie kan kun købes ved direkte henvendelse til Hede Rytmer.
Skriv venligst til kontakt@hederytmer.dk for tilbud vedr. arrangementer.

Overdragelse og videresalg af billetter
Hede Rytmer billetter og merchandise ikke må benyttes til konkurrencer, præmier eller lignende uden en specifik aftale og forudgående skriftlig tilladelse fra Hede Rytmer.

Du er velkommen til at overdrage dine billetter til andre, men i henhold til lov om videresalg af adgangsgivende billetter til kultur- og idrætsbegivenheder, er det ikke tilladt, at overdrage adgangsgivende billetter på sådanne vilkår, at der søges opnået fortjeneste. Med andre ord en billet må kun videresælges for den værdi der står på billetten. Såfremt billetter er videreformidlet i strid med lovgivningen, kan sådanne billetter annulleres uden refusion af billetprisen.
Alle billetter kan kun scannes én gang, først til mølle, derefter er billetten brugt. Vær meget opmærksom hvis du køber billet fra andre end det officielle billetsalg, vi råder alle til kun at købe deres billetter direkte ved Hede Rytmers officielle billetsalg.
Opstår der tvivl om hvem der kan benytte en adgangsgivende billet, vi det være afgørende hvem der har købt billetten oprindeligt.

Hede Rytmer tager forbehold for ”tryk”- og skrivefejl.
Hede Rytmer fraskriver sig ethvert ansvar som følge af udefrakommende omstændigheder (force majeure).
Sådanne omstændigheder kan bl.a., men ikke kun, være krig, naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold, myndighedsrestriktioner, ændret lovgivning, terrortrusler, brand samt anden uforudset skade på varelager mv.
Ud over de generelle handels- og leveringsbetingelser, fraskriver Hede Rytmer sig ethvert direkte eller indirekte økonomisk ansvar som følge af ændring af program samt ændringer af et arrangements omfang, størrelse samt faciliteter.
Dansk ret finder anvendelse på enhver tvist vedrørende køb, og byretten i Silkeborg anses som værneting.

§ 1. GENERELT
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 2. BETALING
Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort og Mobile Pay hvor disse kort er de underliggende kort.
Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.
Betaling hæves fra dit betalingskort når billetten afsendes

§ 2.1 Billetgebyr, sikkerhedsgebyr og adm. omkostning
Billetgebyret dækker følgende:
- Support og kundeservice i forbindelse med salget af billetter.
- Udgifter i forbindelse med afvikling af arrangementet.
Sikkerhedsgebyr dækker følgende:
- Der stilles kontinuerligt højere krav til publikums sikkerhed ved offentlige arrangementer. Sikkerheden omfatter alt fra terrorberedskab til en kortlægning af den generelle risikoanalyse og sikkerhedsvurdering. Vi har besluttet at allokere et gebyr pr. solgt billet, så det er transparent for kunden hvad det ekstra gebyr går til. Sikkerhedsmanualer udarbejdes i nært samarbejde med leverandøren af sikkerhed til vores events, vagterne, ekstern rådgivning og myndigheder som Præhospital, Politi, Brand & Redning.
Adm. omkostninger dækker følgende:
- Overvågning af mulig svindel ifm. Transaktioner på Billetsalg.dk
- Udvikling, vedligeholdelse og driftsomkostninger af Billetsalg.dk
- Support og kundeservice der omhandler andet end salget af billetter
- Beløbet pålægges ikke pr solgt billet med kun pr transaktion.

§3. Formidling & refundering af billetter
Når du opretter din konto hos Billetsalg.dk, accepter du at Billetsalg.dk kun leverer den tekniske løsning ifm. salget af billetter samt formidling af billetterne mellem arrangør og billetkøber.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Kontroller derfor venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetter må ikke anvendes kommercielt til pakkesalg, konkurrencer, videresalg eller lignende med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.
Videresalg af billetter til mere end pålydende pris + gebyr er ulovligt i Danmark, med mindre arrangøren har givet tilladelse hertil.

Billetter kan ikke ombyttes eller refunderes.
Kun i helt særlige tilfælde kan det individuelt vurderes om der kan dispenseres, her vil gebyrer, adm. omkostning samt eventuelle forsendelsesomkostninger ikke refunderes.
En ombytning/refundering af billetter eller erstatningsbillet (§3) kræver en manuel proces, og vil have en omkostning på 50 kr. pr. billet og skal til enhver tid først godkendes af arrangøren.
Billetsalg.dk ApS er kun billetformidler og har intet ansvar over for eventuelle aflysninger, konkurs eller lignende.

§ 4. LEVERING OG FORSINKELSE
Levering sker via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes.
I tilfælde af bortkomst, tyveri kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annulleres (læs §2).

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Du accepterer som kunde at Billetsalg.dk ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.
Billetsalg.dk ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.
Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.
Billetsalg.dk ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 5.1 DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN
I forbindelse med din oprettelse af en konto hos Billetsalg.dk, angiver du kun almindelige persondata så som:
navn
adresse, postnr. – by - land
e-mail
telefonnummer
fødselsår
køn

Der opbevares kun de personoplysninger, som du selv har indtastet i vores system.
Det er kun Billetsalg.dk ApS og Eventudbyderen, der har adgang til dine data.
Vi beder kun om de oplysninger som er nødvendige for, at vi kan oprette dig som bruger på billetsalg.dk og lave den ønskede billet.

Vi opbevarer dine indtastede data, hos egne servere hos ekstern certificeret hosting-udbyder som vi har indgået databehandleraftale med. Du kan via din konto hos billetsalg.dk, når som helst, se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne på dig og du vil kunne se de billetter du har købt. Ønsker du din konto slettet hos billetsalg.dk, vil vi sørge for at dine oplysninger hos os bliver slettet hos billetsalg.dk. Vi sletter din konto med det samme du beder om dette men de af dig indtastede oplysninger og købte billetter opbevarer vi i op til 5 år efter din sidste købte billet, dette gøres for at tilfredsstille myndigheder og eventudbydere så vi kan fremvise dokumentation for afregninger eller købsstatistik på forlangende fra myndigheder eller eventudbydere, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
Eventudbyderen som du køber billet til, vil ligeledes have rettighed til dine data, disse data benyttes kun i formidlingen af egne events.
Databehandlingen i forbindelse med betalingen af dine billetter, foregår ligeledes af certificeret 3. part hvor du separat godkender dine data hos dem i forbindelse med din betaling.
Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne høre fra dig først, skriv gerne til billetsal.dk via vores kontakt formular, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.

§ 5.2 Nyhedsbreve
I forbindelse med dit køb af billetter angiver du om du ønsker nyhedsbreve fra billetsalg.dk og/eller billetsalg.dks eventudbyder.
Hvis du har afkrydset ”ja tak” til nyhedsbrev, har du accepteret at du løbende vil modtage mails fra Billetsalg.dk som vil indeholde besked om andre events og gode tilbud.
Du kan til enhver tid framelde eller tilmelde dig nyhedsbreve i de respektive udsendelser og for Billetsalg.dk i din brugerprofil.

 

Ordensreglement
Af hensyn til ro, orden og sikkerhed er der fastsat følgende regler til overholdelse på pladsen:

Ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år og det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år har kun adgang ifølge med voksen.
Der forlanges billed ID ved indgangen (pas eller kørekort).
Forsøg på snyd med falsk ID medfører bortvisning og der ydes ikke refusion af billet
Barkort fra tidligere arrangementer kan ikke anvendes. Gyldighed fremgår af kortet.
Forsøg på snyd, herunder kopiering eller ændring af billetter og barkort, vil medføre bortvisning og politianmeldelse (dokumentfalsk og bedrageri jvf. straffelovens §171 og §279).
Ingen former for våben, herunder knive, spidse/skarpe genstande eller lignende er tilladt.
Vi forbeholder os ret til at visitere publikum ved indgangen og til at afvise personer, som medbringer ikke ønskede artikler. Det gælder også for personer, som optræder truende eller aggressivt, eller som er tydeligt berusede. Der ydes ikke refusion af billet.
Mad og drikkevarer må ikke medbringes.
Har du allergier og/eller sygdomme der medfører særlige kosthensyn som ikke kan opfyldes af madleverandører på pladsen, kan særaftaler indgås. Kontakt os i god tid og senest 14 dage før på kontakt@hederytmer.dk for at få en sær-tilladelse.
Professionelt kameraudstyr må ikke medbringes.
Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet
Crowd surfing, moshing, stage diving er strengt forbudt.
Alle gæster skal følge de af personalet anviste retningslinjer. Personer der ikke efterkommer dette bortvises fra pladsen og der ydes ikke refusion af billet.
Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.
Barne- og klapvogne, polstrede stole, campingstole, sammenklappelige stole, sofaer, Parasoller, pavilloner, telte, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
Cykler, knallerter, biler og motorcykler har ingen adgang og man må ikke medbringe dyr.
Brug af paraplyer i publikumsområdet foran scenen under koncerterne er forbudt.
Det er ikke tilladt at bære rygmærke eller anden ”ens beklædning”.
Personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet er ikke velkomne på pladsen og vil blive afvist ved indgangene.
Der opstilles oversigtskort flere steder på Festivalpladsen.

Vores konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter-vagt.
Publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål på pladsen ved Information/Cashpoint (se oversigtskort).

Kontakt Hede Rytmer

Alle spørgsmål vedr. billetter rettes til: Billetsalg.dk

Kontakt Billetsalg.dk i god tid, i ugen op til event er der ofte ekstraordinær travlhed.

Telefonsupport: mandag – torsdag, kl. 10.00-14.00 (lukket helligdage)
Telefon: +45 71 99 31 22
Mail: info@billetsalg.dk


Billetter kan købes online frem til den pågældende koncertdag kl. 12.00, herefter henvises til billetsalg ved indgangen.
Der tages forbehold for udsolgte billettyper (se HedeRytmer.dk for billet status).
Arrangør:
Musikforeningen Hede Rytmer Silkeborg
Tværgade 15A, 2. sal
8600 Silkeborg
CVR: 39958716

Parkering
Mejerigårdens Parkering
Bios gård Parkering
Parkeringskælder (Amaliegade/bindslevsplads)

For information om Samarbejdsmuligheder, Sponsorater, VIP Pakker og Firmaevents
kontakt venligst, Oliver Zähringer, oliver@hederytmer.dk
(Alle henvendelser vedr. billetsalg skal rettes til Billetsalg.dk)
(Generelle henvendelser skal rettes til kontakt@hederytmer.dk)
Frivillige og medhjælper koordinering:
Birgitte Nørgaard
birgitte@hederytmer.dk

Knud Christensen (Barpersonale)
knud@hederytmer.dk

Generelle henvendelser:
kontakt@hederytmer.dk

Leverandør af teknisk løsning / pladsetablering:
Zaimo Aps
Thomas Hansen
Tlf.: 31 33 31 60
thomaspeterhansen@gmail.com

Stagemaneger: Scene, Lyd og lys:
Tarek A Nielsen
Tlf.: 21 73 24 32
madfamily@me.com