Oversigtskort 2018

Bemærk: Kun indgang kun via Gudenåvej / Sanatorievej.
Følg den stiplede linje på kortet til Hede Rytmer-indgangen.

- Der er ikke indgang via Indelukkets spisested/havneområdet.
- Der er ikke gennemgang via Vejlsøvej.
- Der er ikke gennemgang via Kolonihaverne.


Gudenå Camping

Gæster med køretilladelse eller gyldigt reservationsbevis udstedt af Gudenå Camping har mulighed for transitkørsel for én personbil pr. plads. Alle andre må parkere ved Aqua / Vejlsøhus.

P-pladsen foran campingpladsen er IKKE tilgængelig under Hede Rytmer – alle biler slæbes øjeblikkeligt væk for egen regning.


Mad & Drikke

I lighed med tidligere år arbejder vi på at tilbyde et attraktivt og varieret udvalg af både festival-mad og drikkevarer. Yderligere info følger.


VIP Spisearrangement

VIP-spisning for virksomheder eller private selskaber
For muligheder og reservation, kontakt: oliver@hederytmer.dk eller telefon 21 20 66 00


Glemte sager

I festivalens åbningstid bedes du henvende dig fysisk i Informationen/Bankvognen (intet telefonnummer).
Søndag kl. 12-18 kan du spørge medarbejderne på festivalpladsen/festivalkontoret (intet telefonnummer).
Alt, som vi finder under oprydning, bliver afleveret på Politistationen i Silkeborg om mandagen.